مشخصات مدرس
علی سعیدی
مدرس : مدیر گروه آموزش و توسعه بازار

فناوری اطلاعات

در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.


مدرسان